0
APIE FONDĄNAUJIENOSPROJEKTAINUORODOSDIRBK FONDEKONTAKTAI


Europos pabėgėlių fondas


PHARE 2001 (baigėsi)


PHARE 2002


EUROPOS SOCIALINIS FONDAS


PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS


PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMAS


Europos Bendrijų iniciatyva EQUAL


Projektų aktualijas galite sužinoti "Projektų" skyriuje, pasirinkę atitinkamo projekto "Aktualijų" poskyrį.


Naujienos

Dėmesio! Nauja Paramos fondo Europos socialinio fondo agentūros interneto svetainė
2006-06-12
Informuojame kad šiandien pradėjo veikti nauja Agentūros interneto svetainė. Ją galite rasti adresu www.esf.lt

Konsultacijos pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas 2006 m. Europos socialinio fondo paramai gauti pagal 2.3 priemonę ,,Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija“
2006-06-07
Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra kartu su Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2006 m. birželio 15 d. 9 val. kviečia pareiškėjus į konsultacinį renginį, kuris vyks Vilniuje, J. Jasinskio g. 16. Plačiau (doc)

Ataskaita apie projekto įgyvendinimo eigą
2006-06-07
Jei mokėjimo prašymai teikiami rečiau nei kas 3 mėnesiai, projekto vykdytojas kas 3 mėnesius privalo teikti įgyvendinančiajai institucijai informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą. Ataskaitos apie projekto įgyvendinimo eigą formą galite rasti čia. Pildant ataskaitą apie projekto įgyvendinimo eigą, rekomenduojama naudotis Mokėjimo prašymo pildymo instrukcijomis (B dalis informacija apie projekto pažangą).

Pasikeitė kvietimo NR. BPD2004-ESF-2.3.0-04 pagal BPD II prioriteto 2.3 priemonę dokumentacija (1, 3, 5, ir 6 priedai)
2006-06-06
Informuojame, kad socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. birželio 5 dienos įsakymu Nr. A1-165 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. A1-150 „Dėl gairių pareiškėjams pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento 2.3 priemonę „Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija“ patvirtinimo“ pakeitimo“ kvietimo Nr. BPD2004-ESF-2.3.0-04 teikti paraiškas dokumentacijos 1, 3, 5 ir 6 priedai išdėstyti nauja redakcija. 1 ir 3 priedų 13 lentelėje bei 5 ir 6 prieduose pakeistas 2.6 eilutės pavadinimas bei jos tinkamų išlaidų apibūdinimas, taip pat įterpta nauja 4.3 eilutė. Atnaujintas kvietimo skelbimas ir dokumentacija.

2005 m. agentūros veiklos ataskaita
2006-05-29
Paramos fondo Europos socialinio fondo agentūros Valdyba 2006 m. balandžio 21 d. posėdyje patvirtino agentūros 2005 m. veiklos ataskaitą, kurios santrauką galite rasti čia.

Seminaras projektų, įgyvendinamų pagal BPD II prioriteto priemones 2.1., 2.2., ir 2.3., finansininkams "Projekto finansų valdymas". š.m. gegužės 30-31 d. viešbutyje BW „Naujasis Vilnius“
2006-05-26
Seminaro darbotvarkę ir medžiagą rasite čia.

Europos pabėgėlių fondo programos paraiškų vertintojų atrankos konkursas
2006-05-26
Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra kviečia dalyvauti Europos pabėgėlių fondo programos paraiškų vertintojų atrankos konkurse. Vertintojų anketą ir dokumentaciją rasite čia (zip).

Pasirašytos sutartys su BPD2004-ESF-2.4.0-03 „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“ projektų vykdytojais, įgyvendinant Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 2.4 priemonę
2006-05-16
Pasirašytos sutartys su projektų vykdytojais (kvietimo Nr. BPD2004-ESF-2.4.0-03), įgyvendinant Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 2.4 priemonę „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“. Projektų sąrašą ir trumpą aprašymą rasite čia

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras 2005 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. ISAK-1342 patvirtinto mokėjimo prašymo pildymo instrukcijas
2006-05-11
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. ISAK-1342 „Dėl mokėjimo prašymo pildymo instrukcijos patvirtinimo“ buvo patvirtintos mokėjimo prašymo pildymo instrukcijos, kuriomis vadovaujasi projekto vykdytojai, pildydami mokėjimo prašymo formą, patvirtintą LR švietimo ir mokslo ministro 2005 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. ISAK-1003 (Informaciniai pranešimai, 2005, Nr. 46-414) . Įsakymas įsigaliojo nuo 2005 metų liepos 16 d. (Informaciniai pranešimai, 2005, nr. 55-536). Patvirtintą dokumentą galite rasti čia (doc).

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras 2005 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. ISAK-1003 patvirtino mokėjimo prašymo formą
2006-05-11
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. ISAK-1003 „Dėl mokėjimo prašymo formos patvirtinimo“ buvo patvirtinta mokėjimo prašymo forma priemonėms 2.4 „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“ ir 2.5 „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“. Įsakymas įsigaliojo nuo 2005 metų birželio 11 d. (Informaciniai pranešimai, 2005, nr. 46-414). Patvirtintą dokumentą galite rasti čia (xls).

Personalinių kompiuterių ir antivirusinės įrangos pirkimo konkursas
2006-05-02
Informuojame, kad 2006-05-02 "Valstybės žinių" priede "Informaciniai pranešimai" Nr. 33 paskelbtas "Personalinių kompiuterių ir antivirusinės įrangos pirkimo" konkursas (pirkimo numeris 40755).
Konkurso dokumentus galima gauti faksu (Nr. 264 62 32) atsiuntus paraišką. Detalesnę informaciją teikia Viešųjų pirkimų vadovė Jurgita Šidlauskaitė telefonu 264 62 33.

Švietimo ir mokslo ministerijos sprendimas dėl paramos skyrimo pagal Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 2.5 priemonę
2006-04-28
Priimtas Švietimo ir mokslo ministerijos sprendimas dėl paramos skyrimo kvietimo teikti paraiškas Nr. BPD2004-ESF-2.5.0-03 projektams, įgyvendinant Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 2.5 priemonę „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“. Dokumentą rasite čia (zip).

Kvietimas Nr. EPF/2005/1 teikti paraiškas Europos pabėgėlių fondo paramai gauti
2006-04-27
Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra (toliau – Agentūra) kviečia teikti paraiškas Europos pabėgėlių fondo (toliau -EPF) paramai gauti pagal Europos pabėgėlių fondo Lietuvoje metinę (2005 m.) programą, patvirtintą socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. A1- 110. Kvietimo informacija

Kvietimas NR. BPD2004-ESF-2.1.0-03 pagal BPD II prioriteto 2.1 priemonę
2006-04-26
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra kviečia teikti paraiškas gauti finansinei paramai, skirtai aktyvių darbo rinkos politikos priemonių, leidžiančių didinti bedarbių užimtumo gebėjimus, galimybes susirasti darbą bei užtikrinančių nedarbo prevenciją, plėtrai ir įgyvendinimui pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.1 priemonę ,,Įsidarbinimo gebėjimų ugdymas“. Kvietimo dokumentacija

Neperkančiųjų organizacijų pirkimo dokumentai
2006-04-19
Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra pateikia rekomenduojamas atviro konkurso pirkimo dokumentų formas neperkančiosioms organizacijoms. Rekomenduojamas dokumentų formas galite rasti čia..(doc)

Pasirašytos sutartys su BPD2004-ESF-2.3.0-03 „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos ir integracijos į darbo rinką plėtra“ projektų vykdytojais, įgyvendinant Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 2.3 priemonę
2006-04-18
Pasirašytos sutartys su projektų vykdytojais (kvietimo Nr. BPD2004-ESF-2.3.0-03), įgyvendinant Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 2.3 priemonę „Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija“. Projektų sąrašą ir trumpą aprašymą rasite čia..

2006 m. balandžio 7 d. patvirtintas „Vadovas Europos socialinio fondo (ESF) projektų vykdytojams“
2006-04-11
Paramos fondo Europos socialinio fondo agentūros direktoriaus 2006 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 2006-188 patvirtintas „Vadovas Europos socialinio fondo (ESF) projektų vykdytojams“. "Vadovą Europos socialinio fondo (ESF) projektų vykdytojams" supažindinantį su Lietuvos 2004-2006 m. BPD II prioriteto priemones įgyvendinančių projektų įgyvendinimo ir priežiūros taisyklėmis ir procedūromis, susijusiomis su atsiskaitymu ir finansų valdymu, pirkimais, viešinimu, pateikiantį praktines projektų vykdymo, apskaitos ir jų atskaitomybės rekomendacijas galite rasti čia.. (doc), Vadovo priedai (zip). Paramos fondo Europos socialinio fondo agentūros direktoriaus 2005 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 2005-23 patvirtintas „Vadovas Europos socialinio fondo projektų vykdytojams“ nuo 2006 m. balandžio 7 d. negalioja.

Seminaras projektų, įgyvendinamų pagal BPD II prioriteto priemones 2.1., 2.2., ir 2.3., vykdytojams „ESF projektų įgyvendinimas. Taisyklės ir procedūros“ š.m. balandžio 11-12 d. viešbutyje BW „Naujasis Vilnius“
2006-04-10
Numatomos seminaro temos: projekto ciklo valdymas; paramos sutarties pakeitimai; projekto įgyvendinimo ataskaitos; projekto priežiūra ir vidinis vertinimas; dažniausiai sutinkamos problemos ir kaip jų išvengti; projekto patikra vietoje; projekto viešinimas; reikalavimai išlaidų tinkamumui projekto įgyvendinimo metu; projekto apskaita; finansinės ataskaitos ir kita. Seminaro medžiagą galite rasti čia...

Švietimo ir mokslo ministerijos sprendimas dėl paramos skyrimo pagal Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 2.4 priemonę
2006-04-10
Priimtas Švietimo ir mokslo ministerijos sprendimas dėl paramos skyrimo kvietimo teikti paraiškas Nr. BPD2004-ESF-2.4.0-03 projektams, įgyvendinant Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 2.4 priemonę „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“. Dokumentą rasite čia.

Pasirašytos sutartys su BPD2004-ESF-2.2.0-02 projektų vykdytojais, įgyvendinant Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 2.2 priemonę
2006-04-03
Pasirašytos sutartys su projektų vykdytojais (kvietimo Nr. BPD2004-ESF-2.2.0-02), įgyvendinant Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 2.2 priemonę „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“. Projektų sąrašą ir trumpą aprašymą rasite čia...

Pasirašyta sutartis su BPD2004-ESF-2.1.0-02 projekto vykdytoju, įgyvendinant Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 2.1 priemonę
2006-03-31
Pasirašyta sutartis su projekto vykdytoju (kvietimo Nr. BPD2004-ESF-2.1.0-02), įgyvendinant Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 2.1 priemonę „Įsidarbinimo gebėjimų ugdymas“. Projekto trumpą aprašymą rasite čia...

Pasirašytos sutartys su BPD2004-ESF-2.3.0-02 projektų vykdytojais, įgyvendinant Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 2.3 priemonę
2006-03-29
Pasirašytos sutartys su projektų vykdytojais (kvietimo Nr. BPD2004-ESF-2.3.0-02), įgyvendinant Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 2.3 priemonę „Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija“. Projektų sąrašą ir trumpą aprašymą rasite čia...

Projekto pirkimų plano pildymo rekomendacijos
2006-03-23
Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra parengė rekomendacijas dėl projekto pirkimų plano pildymo. Rekomendacijose pateiktos instrukcijos del pirkimo plano pildymo ir projekto pirkimų plano pavyzdžiai.
Perkančiosioms organizacijoms (zip)
Neperkančiosioms organizacijoms (zip)

Parama kvalifikacijai kelti dar 120 tūkst. Lietuvos dirbančiųjų
2006-03-23
Š. m. kovo 6 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra sukvietė 197 įmonių ir institucijų atstovus pasirašyti sutartis dėl paramos darbo jėgos kompetencijai ugdyti. Plačiau

Paramos fondo Europos socialinio fondo agentūros direktoriaus 2005 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 2005-09 patvirtintos Pirkimų taisyklės
2006-03-22
Europos Sąjungos Struktūrinių fondų paramos gavėjams, esantiems perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų taisyklės:
Pirkimų taisyklės (zip)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimas dėl paramos skyrimo pagal Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 2.1 priemonę
2006-03-21
Priimtas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimas dėl paramos skyrimo kvietimo teikti paraiškas Nr. BPD2004-ESF-2.1.0-02 projektams, įgyvendinant Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 2.1 priemonę „Įsidarbinimo gebėjimų ugdymas“. Dokumentą rasite čia.

Pasirašytos sutartys su BPD2004-ESF-2.3.0-02 projektų vykdytojais, įgyvendinant Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 2.3 priemonę
2006-03-20
Pasirašytos sutartys su projektų vykdytojais (kvietimo Nr. BPD2004-ESF-2.3.0-02), įgyvendinant Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 2.3 priemonę „Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija“. Projektų sąrašą ir ESFA 2.3 priemonės projektų vadovų telefonų numerius rasite čia...

Nauja LR Viešųjų pirkimų įstatymo redakcija
2006-03-17
Informuojame, kad nuo 2006 m. sausio 31 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymas (2005-12-22, Nr. X-471; Žin., 2006, Nr. 4-102). Dokumentą galite rasti čia.

Nauja pirkimų tvarkos aprašo redakcija neperkančiosioms organizacijoms
2006-03-17
Informuojame, kad nuo 2006 m. sausio 22 d. įsigaliojo nauja Europos socialinio fondo paramos gavėjams, nesantiems perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų tvarkos aprašo redakcija. Plačiau ...

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės 2005 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. A1-140 patvirtintos mokėjimo prašymo ir projekto įgyvendinimo ataskaitos formos bei jų pildymo instrukcijos
2006-03-08
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės 2005 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. A1-140 „Dėl mokėjimo prašymo ir projektų įgyvendinimo ataskaitos formų ir jų pildymo instrukcijų, įgyvendinant Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai priskirtas Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.1, 2.2 ir 2.3 priemones, patvirtinimo“ buvo patvirtintos mokėjimo prašymo, projekto įgyvendinimo ataskaitos formos bei jų pildymo instrukcijos. Įsakymas įsigaliojo nuo 2005 metų gegužės 17 d. (Žin., 2005, nr. 66-2379). Patvirtintus dokumentus galite rasti čia.

Dokumentai teikiami po sutarčių pasirašymo
2006-03-06
PVM deklaracija dėl PVM tinkamumo finansuoti paramos lėšomis. Projekto Paramos lėšų planavimo lentelė kiekvieniems Projekto įgyvendinimo metams atskirai pagal ekonominę klasifikaciją. Plačiau...

Pasirašytos sutartys su BPD2004-ESF-2.2.0-02 projektų vykdytojais, įgyvendinant Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 2.2 priemonę
2006-03-03
Pasirašytos sutartys su projektų vykdytojais (kvietimo Nr. BPD2004-ESF-2.2.0-02), įgyvendinant Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 2.2 priemonę „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“. Projektams priskirtų ESFA projektų vadovų sąrašą rasite čia...

Baigėsi ESFA pateiktų paraiškų paramai gauti pagal 2.5 priemonę „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“ naudos ir kokybės vertinimas
2006-02-24
Informuojame, kad baigėsi paramos fondui Europos socialinio fondo agentūrai (toliau – Agentūra) pateiktų paraiškų paramai gauti pagal 2.5 priemonę Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“ (toliau – 2.5 priemonė) naudos ir kokybės vertinimas.

Baigėsi ESFA pateiktų paraiškų paramai gauti pagal 2.4 priemonę „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“ naudos ir kokybės vertinimas
2006-02-21
Informuojame, kad baigėsi paramos fondui Europos socialinio fondo agentūrai (toliau – Agentūra) pateiktų paraiškų paramai gauti pagal 2.4 priemonę „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“ (toliau – 2.4 priemonė) naudos ir kokybės vertinimas.

Baigėsi ESFA pateiktų paraiškų paramai gauti pagal 2.4 priemonę „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“ tinkamumo vertinimas
2006-02-15
Informuojame, kad baigėsi paramos fondui Europos socialinio fondo agentūrai (toliau – Agentūra) pateiktų paraiškų paramai gauti pagal 2.4 priemonę „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“ (toliau – 2.4 priemonė) tinkamumo vertinimas.

Baigėsi ESFA pateiktų paraiškų paramai gauti pagal 2.3 priemonę kvietimo nr. BPD2004-ESF-2.3.0-03 „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos ir integracijos į darbo rinką plėtra“ administracinės atitikties vertinimas
2006-02-07
Informuojame, kad baigėsi paramos fondui Europos socialinio fondo agentūrai (toliau – Agentūra) pateiktų paraiškų paramai gauti pagal 2.3 priemonę „Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija“ (toliau – 2.3 priemonė) kvietimo nr. BPD2004-ESF-2.3.0-03 administracinės atitikties vertinimas. Plačiau...

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimas dėl paramos skyrimo pagal Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 2.2 priemonę
2006-02-03
Priimtas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimas dėl paramos skyrimo kvietimo teikti paraiškas Nr. BPD2004-ESF-2.2.0-02 projektams, įgyvendinant Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 2.2 priemonę „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“. Dokumentą rasite čia.

Baigėsi ESFA pateiktų paraiškų paramai gauti pagal 2.5 priemonę „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“ tinkamumo vertinimas
2006-02-01
Informuojame, kad baigėsi paramos fondui Europos socialinio fondo agentūrai (toliau – Agentūra) pateiktų paraiškų paramai gauti pagal 2.5 priemonę „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“ (toliau – 2.5 priemonė) tinkamumo vertinimas.

Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento 2.2. priemonės ,,Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas” projektų atrankos komiteto posėdis
2006-01-27
2006 m. sausio 23 d. Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento 2.2. priemonės ,,Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas” projektų atrankos komiteto posėdžio protokolo Nr. PV19-4(2.2) nutariamoji dalis.

Baigėsi ESFA pateiktų paraiškų paramai gauti pagal 2.2 priemonę „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“ naudos ir kokybės vertinimas
2006-01-09
Informuojame, kad baigėsi paramos fondui Europos socialinio fondo agentūrai (toliau – Agentūra) pateiktų paraiškų paramai gauti pagal 2.2 priemonę „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“ (toliau – 2.2 priemonė) naudos ir kokybės vertinimas .

Dėl paraiškų, gautų pagal kvietimą teikti paraiškas Nr. BPD2004-ESF-2.3.0-03, užregistravimo
2005-12-28
Pagal kvietimą Nr. BPD2004-ESF-2.3.0-03 „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos ir integracijos į darbo rinką plėtra“ teikti paraiškas pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento prioriteto ,,Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.3 priemonę ,,Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija“ Paramos fondui Europos socialinio fondo agentūrai pateikta ir užregistruota 18 paraiškų. Į administracinės atitikties vertinimo etapą perduota 18 paraiškų. Bendra prašoma paramos suma pagal 2.3 priemonę yra 14 471 452,00 Lt. Daugiau informacijos apie pareiškėjus galite rasti čia (doc).

Baigėsi ESFA pateiktų paraiškų paramai gauti pagal 2.3 priemonę „Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija“ tinkamumo vertinimas
2005-12-02
Informuojame, kad baigėsi paramos fondui Europos socialinio fondo agentūrai (toliau – Agentūra) pateiktų paraiškų paramai gauti pagal 2.3 priemonę „Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija“ (toliau – 2.3 priemonė) tinkamumo vertinimas .

Išleistas elektroninio leidinio „Struktūriniai fondai žmonių išteklių plėtrai" šeštasis numeris
2005-11-28
Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra kartu su LR Švietimo ir mokslo ministerija, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra išleido šeštąjį elektroninio informacinio leidinio „Struktūriniai fondai žmonių išteklių plėtrai" numerį. Šiame numeryje pristatomas naujas Europos socialinio fondo logotipas, 2005 metų kvietimų teikti paraiškas rezultatai, renginiai. Naujiena! Kviečiame Jus dalyvauti konkurse. Konkurso sąlygas rasite leidinyje. Leidinį rasite čia...

Aukšto lygio seminaras „Keitimasis patirtimi planuojant naująjį struktūrinių fondų programavimo periodą“
2005-11-18
Lapkričio 17-18 d. Lietuvoje vyksta aukšto lygio seminaras „Keitimasis patirtimi planuojant naująjį struktūrinių fondų programavimo periodą“, skirtas pasirengti naujam struktūrinių fondų 2007-2013 m. programavimo laikotarpiui. Aukšto rango Europos Komisijos pareigūnai, visų ES valstybių narių, Rumunijos ir Bulgarijos atstovai nagrinėja Europos socialinio fondo paramos planavimą, naująjį Europos socialinio fondo reglamentą, Europos bendrijų iniciatyvos EQUAL pasiektus rezultatus finansinės intervencijos planavimo srityje. Seminaro metu vyksiančioje parodoje galima susipažinti su sėkmingiausiais skirtingų valstybių projektais. Lietuvoje tokio pobūdžio renginys vyksta pirmą kartą.

Baigėsi ESFA pateiktų paraiškų paramai gauti pagal 2.4 priemonę „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“ ir 2.5 priemonę „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“ administracinės atitikties vertinimas
2005-11-18
Informuojame, kad baigėsi paramos fondui Europos socialinio fondo agentūrai (toliau – Agentūra) pateiktų paraiškų paramai gauti pagal 2.4 priemonę „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“ (toliau – 2.4 priemonė) ir paraiškų, pateiktų pagal 2.5 priemonę „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“ (toliau – 2.5 priemonė) administracinės atitikties vertinimas.

Išleistas trečiasis elektroninio leidinio "BPD Žinios" numeris
2005-11-15
LR Finansų ministerija išleido trečiąjį elektroninio informacinio leidinio „BPD žinios" numerį. Šiame numeryje rasite informaciją apie lapkričio 3 d. vykusį BPD Priežiūros komiteto posėdį, sėkmingai įgyvendinamus projektus, svarbiausius renginius ir kitą aktualią informaciją apie BPD įgyvendinimo eigą. Leidinį rasite čia...

Tarptautinis seminaras - mokymai „Europos socialinio fondo finansuojamų projektų administravimas ir stebėsena“
2005-11-01
Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra kartu su Belgijos darbo, užimtumo ir socialinio dialogo tarnyba š. m. spalio 24 – 27 d. Vilniuje surengė tarptautinį seminarą – mokymus „Europos socialinio fondo finansuojamų projektų administravimas ir stebėsena“. Seminare dalyvavę finansų, socialinės apsaugos ir darbo, švietimo ir mokslo sritis kuruojančių ministerijų bei ES paramą gyvendinančių institucijų atstovai iš Belgijos, Bulgarijos, Latvijos, Rumunijos ir Lietuvos susipažino įvairiomis projektų vertinimo ir stebėsenos metodologinėmis priemonėmis. Daugiau informacijos apie mokymus galite rasti čia...

Seminaras Vidurio Lietuvos visuomenės informavimo priemonių atstovams
2005-10-20
Švietimo ir mokslo, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų bei Paramos fondo Europos socialinio fondo, Centrinės projektų valdymo agentūrų specialistai, siekdami geriau informuoti potencialius pareiškėjus bei visuomenę, spalio 18 d. Vidurio Lietuvos žiniasklaidos atstovus pakvietė į seminarą, kurio metu supažindino žurnalistus su ES SF paramos skyrimo principais ir rezultatais. Seminaro dalyviai apsilankė projektus įgyvendinančiose organizacijose: Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje – pataisos namuose, Lietuvos žemės ūkio universitete, Kauno medicinos universiteto Kardiologijos institute. Taip pat jiems buvo pristatytas bendrovės „Ramučių vaistinė“ įgyvendinamas projektas.

Baigėsi ESFA pateiktų paraiškų paramai gauti pagal 2.2 priemonę „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“ ir 2.3 priemonę „Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija“ administracinės atitikties vertinimas
2005-10-19
Informuojame, kad baigėsi paramos fondui Europos socialinio fondo agentūrai (toliau – Agentūra) pateiktų paraiškų paramai gauti pagal 2.2 priemonę „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“ (toliau – 2.2 priemonė) ir paraiškų, pateiktų pagal 2.3 priemonę „Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija“ (toliau – 2.3 priemonė) administracinės atitikties vertinimas.

Mokymai projektų finansininkams
2005-10-14
Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra š.m. spalio 18 - 19 d. viešbutyje BW "Naujasis Vilnius" rengia mokymus iš Europos socialinio fondo lėšų finansuojamų ir jau įgyvendinamų projektų finansininkams. Šių mokymų metu bus aptartas išlaidų tinkamumo tikrinimas, mokėjimo prašymo pildymas, ataskaitų, teikiamų įgyvendinančiai institucijai sąrašas, audito vaidmuo, akcentuojamos dažniausiai pasitaikančios klaidos bei daugybė kitų, projektų finansininkams aktualių klausimų.

Kvietimas NR. BPD2004-ESF-2.3.0-03 pagal BPD II prioriteto 2.3 priemonę
2005-10-07
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra (toliau – ESFA) kviečia teikti paraiškas finansinei paramai gauti „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos ir integracijos į darbo rinką plėtrai“ pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento (BPD) II prioriteto “Žmogiškųjų išteklių plėtra” 2.3 priemonę „Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija“. Kvietimo skelbimas ir dokumentacija

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos išaiškinimas dėl individualios veiklos pažymos
2005-10-05
Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra 2005-06-03 raštu Nr. 2005-78 "Dėl individualios veiklos pažymos būtinumo išaiškinimo" kreipėsi į Valstybinę mokesčių inspekciją prie LR Finansų ministerijos, prašydama paaiškinti, ar fiziniai asmenys, su kuriais projektų vykdytojai sudaro paslaugų sutartis, visais atvejais privalo įsigyti individualios veiklos vykdymo pažymas ar verslo liudijimus. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos atsakymus galite rasti čia.

Dėl paraiškų, gautų pagal kvietimą teikti paraiškas Nr. BPD2004-ESF-2.5.0-03, užregistravimo
2005-10-04
Pagal kvietimą Nr. BPD2004-ESF-2.5.0-03 teikti paraiškas pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento prioriteto ,,Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.5 priemonę ,,Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“ Paramos fondui Europos socialinio fondo agentūrai pateiktos ir užregistruotos 99 paraiškos. Į administracinės atitikties vertinimo etapą perduotos 99 paraiškos. Bendra prašoma paramos suma pagal 2.5 priemonę yra 114.386.260 Lt. Daugiau informacijos apie pareiškėjus galite rasti čia (doc).

Dėl paraiškų, gautų pagal kvietimą teikti paraiškas Nr. BPD2004-ESF-2.4.0-03, užregistravimo
2005-09-30
Pagal kvietimą Nr. BPD2004-ESF-2.4.0-03 teikti paraiškas pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento prioriteto ,,Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.4 priemonę ,,Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“ Paramos fondui Europos socialinio fondo agentūrai pateikta ir užregistruota 180 paraiškų. Į administracinės atitikties vertinimo etapą perduotos 179 paraiškos. Bendra prašoma paramos suma pagal 2.4 priemonę yra 166 639 632 Lt. Daugiau informacijos apie pareiškėjus galite rasti čia (doc).

Dėl 2.5 priemonės gairių 97 ir 124 punktų pakeitimo
2005-09-27
Instalación de cisternas, Detección de fugas de agua, Instalación de sanitarios, Cambio de grifería, Reparación de radiadores. Nuestra empresa de fontaneros 24 horas Madrid hace esto y mucho más: cambios de presión, desatascos de fregaderos, instalaciones sanitarias... Nuestros expertos están experimentados y autorizados.
Ministro įsakymas (doc)
Gairių pakeitimo lyginamoji versija.doc (doc)

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išaiškinimai projektų rengėjams ir vykdytojams aktualiais klausimais
2005-09-19
Pateikiame Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išaiškinimą projektų rengėjams ir vykdytojams aktualiais klausimais : (1) dėl paramos lėšų naudojimo biudžetinių įstaigų valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų atlyginimams mokėti; (2) dėl turto nusidėvėjimo skaičiavimo biudžetinėse įstaigose. Plačiau..

Dėl projektų, finansuojamų pagal BPD priemones, nepriklausomo projektų išlaidų audito techninės užduoties
2005-09-15
Vadovaujantis LR Finansų ministerijos, kaip Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento (toliau - BPD) vadovaujančios institucijos, 2005 m. rugpjūčio 23 d. raštu Nr. (4.13-04)-6K-0508151 "Dėl projektų, finansuojamų pagal BPD priemones, nepriklausomo projektų išlaidų audito techninės užduoties", pateikiame LR Finansų ministerijos parengtą rekomenduojamą nepriklausomo projektų, finansuojamų pagal BPD priemones, išlaidų audito techninę užduotį. Daugiau informacijos galite rasti čia (doc).

Dėl paraiškų, gautų pagal kvietimą teikti paraiškas Nr. BPD2004-ESF-2.3.0-02, užregistravimo
2005-09-13
Pagal kvietimą Nr. BPD2004-ESF-2.3.0-02 teikti paraiškas pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento prioriteto ,,Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.3 priemonę ,,Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija“ Paramos fondui Europos socialinio fondo agentūrai pateiktos ir užregistruotos 55 paraiškos. Į administracinės atitikties vertinimo etapą perduotos 55 paraiškos. Bendra prašoma paramos suma pagal 2.3 priemonę yra 48 651 985,33 Lt. Daugiau informacijos apie pareiškėjus galite rasti čia (doc).

Dėl paraiškų, gautų pagal kvietimą teikti paraiškas Nr. BPD2004-ESF-2.2.0-02, užregistravimo
2005-09-07
Pagal kvietimą Nr. BPD2004-ESF-2.2.0-02 teikti paraiškas pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento prioriteto ,,Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.2 priemonę ,,Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“ Paramos fondui Europos socialinio fondo agentūrai pateiktos ir užregistruotos 226 paraiškos. Į administracinės atitikties vertinimo etapą perduotos 222 paraiškos. Bendra prašoma paramos suma pagal 2.2 priemonę yra 200 202 535 Lt. Daugiau informacijos apie pareiškėjus galite rasti čia (doc).

ES struktūrinių fondų gautų lėšų apmokestinimas PVM ir pelno mokesčiais
2005-08-29
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, atsakydama į klausimus dėl įmonių gautų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, skirtų kartu su kitomis įmonėmis vykdomų Lietuvos 20040-2006 metų bendrojo programavimo dokumente numatytų priemonių išlaidoms padengti, apmokestinimo PVM bei pelno mokesčiu, išleido aiškinamąjį raštą. Dokumentą galite rasti čia (doc).

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. rugpjūčio 18d. įsakymas
2005-08-24
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu "Dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gegužės 31d. įsakymo nr. A1-157 "Dėl Gairių pareiškėjams pagal Lietuvos 2004 - 2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 2.3. priemonę "Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija "patvirtinimo" pakeitimo" buvo papildytos Gairės pareiškėjams pagal Lietuvos 2004 -2005 m. Bendrojo programavimo dokumento 2.3. priemonę "Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija", patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gegužės 31d. įsakymu nr. A1-157. Dokumentą galite rasti čia (doc).

Pasirašytos Europos socialinio fondo paramos skyrimo sutartys projektams
2005-07-14
Europos socialinio fondo agentūra informuoja, kad yra priimtas sprendimas dėl paramos skyrimo projektams, įgyvendinantiems Lietuvos 2004-2006 m. BPD 2 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.1 - 2.5 priemones. Plačiau...

Paramos fondo Europos socialinio fondo agentūros direktoriaus 2005 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 2005-23 patvirtintas „Vadovas Europos socialinio fondo projektų vykdytojams“
2005-05-20
"Vadovą ESF projektų vykdytojams" supažindinantį su Lietuvos 2004-2006 m. BPD II prioriteto priemones įgyvendinančių projektų valdymo taisyklėmis ir procedūromis, susijusiomis su pirkimais, atsiskaitymu ir finansų valdymu, pateikiantį praktines projektų vykdymo, apskaitos ir jų atskaitomybės sudarymo rekomendacijas galite rasti čia.. (doc), Vadovo priedai (zip).

Paramos fondo Europos socialinio fondo agentūros direktoriaus 2005 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 2005-09 patvirtintos Pirkimų taisyklės ir Pirkimų tvarka
2005-04-06
Europos Sąjungos Struktūrinių fondų paramos gavėjams, esantiems perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų taisyklės:
Pirkimų taisyklės (zip)

Europos Sąjungos Struktūrinių fondų paramos gavėjams, nesantiems perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų tvarkos aprašas:
Pirkimų tvarkos aprašas (zip)

Dėl įsiskolinimų teikiant projekto galutinę ataskaitą
2004-07-16
Informuojame, jog VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra pritarė Fondo siūlomai įsiskolinimų projektų vykdymo pabaigoje apskaitos tvarkai.
Teikiant galutinę projekto ataskaitą, dalis projekto išlaidų, finansuojamų iš subsidijos lėšų, gali būti neapmokėta.
Išsamesnę informaciją galite rasti čia...GELEŽINIO VILKO 12, LT-01112 VILNIUS.
TEL. (8-5) 264 9340, FAX. (8-5) 260 8281. E-MAIL INFO@PHARE.LT