Darbo skelbimai   Darbo pasiūlymai   Skelbimai   Sveikinimai

Phare programa

PHARE programos tikslas - remti šalių kandidačių pasiruošimą stojimui į Europos Sąjungą. PHARE - pagrindinis finansinio ir techninio Europos Sąjungos bendradarbiavimo su Vidurio ir Rytų Europos valstybėmis (VRE) instrumentas, 1989 m. įsteigta programa ūkio reformoms ir pereinamojo laikotarpio procesams Lenkijoje ir Vengrijoje remti (iš čia ir kilęs programos pavadinimas - angliškai "Poland and Hungary Aid for Restructuring the Economy", trumpai PHARE). PHARE programa pamažu buvo išplėsta į kitas regiono šalis. Pirmuoju pereinamuoju laikotarpiu didžioji per PHARE programą teikiamos paramos dalis buvo skiriama patirties diegimui, techninei pagalbai ir, esant reikalui, humanitarinei pagalbai. Atsižvelgiant į spartėjantį plėtros procesą ir įvairiose srityse pasiektą pažangą, PHARE misijos buvo pritaikytos kiekvienos valstybės partnerės prioritetams ir poreikiams. Techninės pagalbos poreikiai santykinai sumažėjo, tačiau padidėjo paramos investicijoms paklausa, ypač infrastruktūros (energijos, transporto, telekomunikacijų), aplinkosaugos, branduolinio saugumo ir žemės ūkio srityse. Ilgainiui PHARE programa buvo perorientuota remti šalių kandidačių pasirengimą tapti ES narėmis, atsižvelgiant į Kopenhagos kriterijus: demokratijos nuostatų stabilumą, žmogaus teisių gerbimą, mažumų apsaugą, konkurencingą ekonomiką ES rinkoje. PHARE virto pagrindiniu šių šalių pasirengimo ES narystei instrumentu. Nuo 1991 metų ES finansinė parama per PHARE programą buvo pradėta teikti ir Lietuvai. PHARE programa Lietuvoje buvo įgyvendinama iki 2004 metų.

Paramos gavėjai

Aplinkos, Finansų, Vidaus reikalų, Žemės ūkio ministerijos ir joms pavaldžios institucijos: Valstybinė mokesčių inspekcija, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba, Generalinė prokuratūra, Valstybės kontrolė, Statistikos departamentas, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Muitinės ir Policijos departamentai, Valstybės sienos apsaugos ,tarnyba, Nacionalinė mokėjimų agentūra, Valstybinė augalų apsaugos tarnyba. Pagal šią programą buvo remiamos ir kitos valstybinės institucijos.

Paramos sritys

 • teisingumas ir vidaus reikalai (teismų sistemos stiprinimas, išorės sienų kontrolė, kovos su korupcija strategija, teisėsaugos pajėgumų stiprinimas);
 • finansų kontrolė;
 • bendrijų finansinių interesų apsauga ir kova su sukčiavimu;
 • vidaus rinka, įskaitant muitų sąjungą;
 • aplinkosauga;
 • veterinarijos tarnybų ir administracinių gebėjimų, susijusių su maisto sauga, stiprinimas;
 • žemės ūkio ir kaimo plėtros administracinės ir kontrolės struktūros;
 • branduolinė sauga;
 • statistika;
 • viešojo administravimo stiprinimas pagal poreikius.
 • Atsakingos institucijos

 • Nacionalinis paramos koordinatorius bei nacionalinis organizatorius – Finansų ministerija
 • Įgyvendinančioji institucija – CPVA
 • Agentūros funkcijos

 • Viešųjų pirkimų procedūrų organizavimas ir vykdymas
 • Sutarčių sudarymas
 • Projektų įgyvendinimo priežiūra, patikros
 • Finansinis planavimas, mokėjimo prašymų patikra, lėšų išmokėjimas, išankstinė ir tarpinė finansų kontrolė, apskaita
 • Paramos gavėjų konsultavimas.
 • www.phare.lt

  Naudingos nuorodos : Darbo skelbimai | Darbo pasiūlymai | Skelbimai | Sveikinimai